Nie można nauczyć człowieka niczego
Można tylko pomóc odnaleźć mu to w nim samym
GALILEUSZ
Gabinet terapii
JĄKANIA
dyzartrii dysfonii afazji
zaburzeń głosu w chorobach M.P.Dz., S.M
niespecyficznych zaburzeń oraz dysfunkcji
głosu i mowy
komunikacja osób autystycznych

muzykoterapia
arteterapia

Warsztaty z Emisji Głosu dla
nauczycieli wykładowców aktorów
dziennikarzy prawników polityków
Połączyłam dwa moje zawody w wielką pasję...
do własnych doświadczeń dodałam
wiedzę z zakresu:
logopedii neurologopedii
medycyny psychologii
emisji i higieny głosu
czynników doprowadzających do zaburzeń
i chorób całego aparatu głosowego
technik wydobywania perfekcyjnego głosu szkolonego
Cała dotychczasowa zdobyta przeze mnie wiedza i doświadczenie łączy obie moje profesje, w nową pasję pokonywania problemów głosowych u moich pacjentów.
Udało mi się znacznie skrócić terapię jąkania, uzyskując w stosunkowo krótkim czasie pozytywne efekty, natomiast zdobyte doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu o wyjątkowej skuteczności mojej terapii w leczeniu JĄKANIA.
"Perfetto" Grażyna Malczyk
tel.kom. 0  606  622  331
gabinet@terapiaglosu.pl

ul. Wiedeńska 88
30-147 Kraków
© Copyright 2009 "Perfetto" Grażyna Malczyk | design by madwands